אנו ממליצים לקחת מידה אחת יותר גדולה מהמידה הרגילה שלך